Tytuł Projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0552/15 Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Streszczenie

Przedmiotem projektu jest przygotowanie innowacyjnej technologii szybkiego wytwarzania form warstwowych form oraz skonstruowanie nowatorskiego urządzenia do automatycznego wykonywania form ceramicznych. Nadrzędnym rezultatem przedsięwzięcia jest przygotowanie automatu skracającego do 4 godzin czas wykonania ceramicznych form do precyzyjnego odlewania detali w metodzie wytapianych modeli, wykorzystywanego głównie dla potrzeb szybkiego prototypowania do zastosowań komercyjnych.