Tytuł Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-6017/20

Streszczenie

Celem projektu jest : Poprawa płynności finansowej, zakup materiałów, części i podzespołów mechanicznych oraz innych kosztów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Tytuł Projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20

Streszczenie

Po negatywnych dla Firmy skutkach Covid-19, dywersyfikacja działalności jest jednym ze sposobów na utrzymanie Spółki na rynku, poprawę finansów oraz utrzymanie zatrudnienia. Celem projektu jest wdrożenie do masowej produkcji nowego innowacyjnego, mobilnego masztu teleskopowego wyposażonego w zestaw kamer do monitoringu wizyjnego.

Tytuł Projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0552/15 Numer konkursu: 1/1.1.1/2015

Streszczenie

Przedmiotem projektu jest przygotowanie innowacyjnej technologii szybkiego wytwarzania warstwowych form oraz skonstruowanie nowatorskiego urządzenia do automatycznego wykonywania form ceramicznych. Nadrzędnym rezultatem przedsięwzięcia jest przygotowanie automatu skracającego do 4 godzin czas wykonania ceramicznych form do precyzyjnego odlewania detali w metodzie wytapianych modeli, wykorzystywanego głównie dla potrzeb szybkiego prototypowania do zastosowań komercyjnych.